top of page

Kulturanalyse arrangerte 1. oktober 2015 et bredt anlagt seminar på Nobelinstituttet hvor Odd Nansens innsats for flyktninger og åndsfrihet ble løftet frem.

 

Bakgrunn for seminaret: Anne Ellingsens bokutgivelse

Anne Ellingsens bok Odd Nansen – arvtageren kom ut på forlaget Historie & Kultur som planlagt 17. august 2015. Boken hadde vakt stor oppmerksomhet i pressen, med blant annet førstesideoppslag i VG, dobbeltside i Dagbladet og et større oppslag i Aftenposten. 

 

Gjennomføring

Det var to endringer i programmet for seminaret, ved at forlegger Morten Malmø og ordstyrer Guri Hjeltnes kort tid før gjennomføringen måtte melde forfall. Carl Emil Vogt trådte inn som ordstyrer. For øvrig ble arrangementet avviklet etter planen, med meget godt oppmøte. Alle foredragsholderne var glimrende, og flere bemerket hvordan programmet var pedagogisk satt sammen, slik at temaet ble belyst fra ulike vinkler. En hilsen fra Thomas Buergenthal, professor i internasjonal rett og menneskerettigheter og tidligere dommer og president i Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, ble lest opp på seminaret. Buergenthal anser Nansen for å ha reddet hans liv i Sachsenhausen.

 

Det ble servert god mat, og fine blomsterdekorasjoner fra Finn Schjøll var på plass.

 

Perfekt ramme

Lokalet var den perfekte rammen for et seminar om Odd Nansen, noe også Nobelinstituttets direktør, Olav Njølstad, fremhevet i sin velkomsttale.

Biografien om humanisten og arkitekten Odd Nansen ble utgitt på forlaget Historie & Kultur høsten 2015.

Bildet (fra venstre): Carl Emil Vogt, Timothy Boyce, Anne Ellingsen, Michael Tetzschner og Marit Greve.

Odd Nansen: Arvtageren: Bokbad med Åse Kleveland på Litteraturhuset 7. oktober 2015.

Olav Njølstad, Nobelinstituttets direktør, ønsket en tilnærmet full sal velkommen og understreket Odd Nansens nære tilknytning til Det Norske Nobelinstitutt.

Sterkt var det da Robert Bjørka (95) fortalte om Odd Nansens og sine egne opplevelser fra Sachsenhausen. Arkitektene Nansen og Bjørka delte kontor i leiren og returnerte med De hvite bussene sammen.

Carl Emil Vogt berettet om de to ”fedrene” Odd Nansen forholdt seg til, begge fredsprisvinnere.

Tim Boyce fortalte om Odd Nansens krigsdagbøker, som nylig er utgitt på nytt i USA. Kontakten med ham kan bli verdifull også for det videre arbeidet her i Norge med å få Odd Nansen ut av glemmeboka.

Odd Nansens datter Marit Greve fortalte om sin far og spenningsfeltet mellom det humanitære arbeidet og hensynet til familien. De hadde alltid flyktninger boende hjemme hos seg, fortalte hun. Moren Kari holdt hjemmet sammen. ”Uten mor hadde det ikke gått!”

Michael Tetzschner fremhevet Odd Nansen som en av våre virkelig store humanister, og kalte den nyutgitte biografien ”en perle”.

Lokalene på Nobelinstituttet ga en flott ramme for seminaret.

Gode tilbakemeldinger

Seminaret ble en flott opplevelse for mange – det er inntrykket ut ifra både stemningen i salen og tilbakemeldingene i etterkant. Det var nærmere 80 deltakere.

 

Takk

Kulturanalyse takker for støtten både økonomisk og i form av frivillig innsats fra en rekke personer og institusjoner. Slik ble det mulig å gjennomføre dette løftet for å synliggjøre Odd Nansen.

Seminar om Odd Nansen 1. oktober 2015 på Nobelinstituttet

bottom of page