top of page

«Odd Nansens innsats for Europas flyktninger var unik. Fortellingen om hans liv er høyaktuell i en tid da rasisme, antisemittisme og totalitære ideologier er på fremmarsj og vi opplever de største flyktningstrømmer siden den andre verdenskrig.»

– Ole O. Moen, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel med autoritet som kunne hjelpe Europas flyktninger. Sønnen Odd tok på seg denne rollen. Boken Odd Nansen – arvtageren – forteller om hvordan Odd Nansen hjalp jøder som Hitler-Tyskland hadde jaget fra sine hjem. Han var med i motstandsbevegelsen, talte åpent Quisling midt imot, ble arrestert og sendt til Grini, senere Sachsenhausen. Etter krigen var han en drivende kraft i å få Tyskland på fote ved å lede an i arbeidet for de tyske flyktningene. Med sitt livslange pionerarbeid i internasjonale hjelpe-organisasjoner ruver Odd Nansen som en betydelig aktør i vår nære historie. Han var en dyktig arkitekt, og skrev også flere bøker og kjente revyviser. Han tegnet glimrende karikaturer – hvorav flere er med i boken (trykk på linken for å få se noen av karikaturene).
 

Odd Nansen tok på seg ansvaret med å bringe videre den humanitære arven fra sin far. Men hvordan var det å være nasjonalikonets sønn? Ellingsens biografi om Odd Nansens dramatiske liv er basert på et vidt tilfang av nytt stoff, deriblant intervjuer med familien og tidligere medfanger. For første gang offentliggjøres et utvalg av Nansen-familiens private brev- og fotosamling.

Anne Ellingsens biografi om humanisten og arkitekten Odd Nansen ble utgitt på forlaget Historie & Kultur høsten 2015.

Se Tim Boyce's blogg om nyutgivelsen av Nansens krigsdagbøker i USA.

Medienes omtale av biografien

Sagt om boken

  • «Gjennomarbeidet om Odd Nansen, som havnet i skyggen av sin far» (Adresseavisen)

  • «Imponerende og fascinerende fra første til siste side» (Akers avis Groruddalen)

  • «Rett bok til rett tid» (Aftenposten) – les anmeldelse

  • «En velskrevet, sterk og meget aktuell bok» (Forsvarets forum) – les anmeldelse 

  • «Velskrevet og engasjerende» (Bistandsaktuelt) – les anmeldelse

  • «En perle» (Michael Tetzschner, stortingsrepresentant)

  • «En skikkelig pageturner» (Åse Kleveland, tidligere kulturminister)

Biografien om Odd Nansen fikk betydelig oppmerksomhet. Aftenposten ga boken mye spalteplass, VG hadde førstesideoppslag og Dagbladet viet den to sider.

Odd Nansen – arvtageren: Bokbad med Åse Kleveland på Litteraturhuset 7. oktober 2015.

Biografi om Odd Nansen

bottom of page