top of page

Les hva våre kunder sier om oss: 

Kulturanalyse har levert tjenester til blant andre: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvardepartementet, Riksscenen, Cosmopolite Scene, Norsk kulturråd, Frogn kommune, Stavanger kommune og Oslo kommune 

 

Noen av Kulturanalyses leveranser:

 

  • Cosmopolite Scene, Oslo: Dokumentasjon av historien og utarbeidelse av bok som del av scenens 25-årsjubileum. Støttet av Bergesenstiftelsen

  • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI): Utredning om kvinners deltakelse i Forsvaret. Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet

  • Østlandsforskning, Lillehammer: Utredning om kvinners deltakelse i Forsvaret. Oppdragsgiver: Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

  • Forsvarsdepartementet, Oslo: Evaluering – komparativ analyse av Norge og Sverige, med sideblikk til U.S. Marine Corps, om hvordan et kjønnsperspektiv følges opp i militæroperasjoner i Afghanistan

  • Riksscenen, Oslo: Oppgaver rettet mot samarbeid med kulturinstitusjoner i Norden. Datainnsamling og utredninger, rådgivning og PR-virksomhet

  • Aslaug Johanne og Johannes Falkenbergs Stiftelse, Oslo: Utredning: Bedret samhandling mellom politi og Forsvaret. Hovedtema: Ledelsesbaserte organisasjonsendringer

  • Østlandsforskning, Lillehammer: Utredning om omorganisering av voksenopplæring på fylkeskommunalt nivå

  • Ulike kommunale bibliotek: Foredrag om positiv tenkning, tyrkiske transvestitter, biografien om Odd Nansen og andre temaer

Referanser

Referanser
bottom of page