top of page

 Anne Ellingsen,daglig leder

Temaet for doktorgraden var Rikskonsertenes flerkulturelle musikksatsing sett i et globaliseringsperspektiv. Avhandlingen evaluerte i hvilken grad denne statlige aktøren oppnådde definerte mål i sin konsertformidling. Tittelen på avhandlingen: Music and Ethnic Integration in Norwegian State Policies. Utgitt som HiO-rapport nr. 12/2009.

Tilbake

bottom of page